Ce poți să faci de 1 Decembrie?

Data de 1 Decembrie ilustrează în plan simbolic matricea spirituală a poporului român, nefiind doar un eveniment de o însemnătate istorică și culturală aparte, ci însuși simbolul comuniunii interindividuale, ce dezvăluie valorile sufletului însetat de unitate, tradiție și pluralitate.

În această zi, ecoul națiunii răzbate la unison cu infinitul, prin multitudinea de evenimente propuse de centrele de cultură și artă la nivelul întregii țării, prin rememorarea și omagierea trecutului, dar mai ales prin oamenii cu simț civic care oferă pecetea solemnității momentului, îndeosebi în acest an de glorie când se celebrează Centenarul Marii Uniri. Cu acest prilej, ne vom referi cu precădere la clipele de o încărcătură emoțională deosebită, pregătite de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, de Muzeul Național de Istorie și Artă a Transilvaniei, precum și diversele manifestări cu specific folcloric consemnate deja în tradiția publicului clujean.

În prezent, zilei de 1 decembrie îi este conferit statutul de Ziua Națională a României și sărbătoare publică, după cum prevede și Constituția României din 1991, închegând printr-o dată consacrată temelia sufletească a neamului. Însă,  trasând traiectoria pe linie istorică, este nevoie să citim filele trecutului scrise în sângele înaintașilor pentru a cuprinde semnificația magistrală a acestui eveniment ce îndeamnă la o apropiere de vatra tradiției naționale. Această dată calendaristică face trimitere în memoria colectivă la 1 decembrie 1918, când a avut loc Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia, unde au participat 1228 de delegați aleși și peste 100.000 de oameni, care au luptat pentru miracolul îndeplinirii unui ideal. Anul 1918  reprezintă ultima etapă în procesul de formare a statului național unitar român, care s-a realizat prin unirea succesivă a Basarabiei (27 martie 1918), Bucovinei (15 noiembrie 1918) și Transilvaniei cu România/Vechiul Regat.

Unirea reprezintă atât o minune cu caracter popular, cât și o enigmă, deoarece această mare realizare politică a fost favorizată de contextul extern, printr-o serie de factori dintre care se disting: înfrângerea militară a Puterilor Centrale (Germania și Austro-Ungaria) în Primul Război Mondial(1914-1918), participarea României la război, între 1916-1918, alături de Antanta, aplicarea în relațiile internaționale a principiilor naționalităților și autodeterminării popoarelor (fiecare popor îți decide singur soarta). Astfel, se poate afirma faptul că, în ciuda evenimentelor nefavorabile ce au urmat după Marea Unire din 1918, totuși aceasta reprezintă rădăcina României moderne, iar istoria este zestrea spirituală ce aduce la cunoștință greutatea simbolică a momentului.

Revenind de pe axa timpului istoric înapoi în prezent, în anul 2018, se poate spune în continuare că 1 decembrie ilustrează necontenit o notă de atemporalitate, etern frapantă pentru sufletele pictate în tricolor. În această zi autentică, fiecare român ar trebui să își arboreze în inimă steagul țării și să își deseneze într-un buzunar al minții notele imnului național, deoarece acest moment istoric nu aduce în discuție doar omagierea sau valorizarea trecutului, cu venerarea strămoșilor, ci și responsabilizarea fiecărui cetățean cu privire la zestrea națională, ce constă în arborele genealogic al neamului. Deoarece, 1 decembrie este un motiv de bucurie pentru realizarea unui ideal, dar este totodată și un prilej de cunoaștere a realității istorice, ce îndeamnă la iluminare.

În acest sens, Primăria Municipiului Cluj-Napoca organizează în Anul Centenar, de 1 decembrie, o serie de manifestări oficiale cu specific tradițional, precum și ample acțiuni cultural-artistice, menite să reconstituie atmosfera istorică premergătoare Unirii din 1918, într-un cadru simbolic, Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Totodată, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei prezintă expoziția „Clujenii și Marea Unire din 1918“. De o importanță vitală în cadrul expoziției sunt obiectele cu valoare memorială ale participanților clujeni la Adunarea Națională de la Alba Iulia, printre care se enumeră: publicații periodice, brevete, scrisori, decorații și distincții, ele ilustrând mișcarea de autodeterminare a românilor din Transilvania. Expoziția este însoțită de un catalog bilingv (româno-englez), intitulat “Rememorând Marea Unire. Centenar 1918-2018’’.

Expoziția va putea fi vizitată până în 3 martie 2019. În această perioadă, în sala multimedia, vor avea loc proiecții de filme documentare tematice și vor fi evocate, prin programele de comunicare și pedagogie muzeală, o serie de personalități clujene care au contribuit la realizarea celui mai important act al modernității politice a românilor.         Așadar, dacă te întrebi ce activități poți să întreprinzi cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Clujul dispune de o varietate de evenimente dintre care poți alege, de la cele cu caracter istoric și cultural, până la  cele de divertisment: parade militare, vizite la muzeu, degustări de mâncăruri cu specific tradițional, spectacole stradale, concerte de muzică populară, în Cluj, orizontul fiind limita imaginației. Iar, dacă în cele din urmă nicio activitate nu îți îndeplinește așteptările, mereu există varianta de a crea o comuniune indestructibilă cu oamenii apropiați. În final, emoția plenară este ceea ce ne mai rămâne, iar 1 decembrie este un motiv de apropiere, celebrare a unității naționale și a conștientizării faptului că noi toți suntem un nucleu de senzații ce se leagă unele de celelalte, fiind ca un lanț în care noi suntem rezultatul tuturor experiențelor noastre.

Comentarii

comments